شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در هنرستان فنی و حرفه ای علی (ع)

 

شرایط ثبت نام – هنرستان علی

 

شرایط ورود به پایه دهم ، یادزهم ، دوازدهم 

1- معدل نوبت پایانی سال نهم  حداقل 16و نمره انضباط 20.

2-  قبولی در مصاحبه  ورودی .

3- تکمیل فرم پیش ثبت نام

مدارک لازم برای ثبت نام ورودی های سال دهم 

1- اصل کارنامه قبولی  سال نهم . (مهر و امضا شده)

2- اصل گواهی نامه پایان تحصیلات دوره سه ساله متوسطه اول و یا گواهی موقت آن  . (مهر و امضا شده )

3- برگه هدایت تحصیلی. (مهر و امضا شده)

4- 12 قطعه عکس 4*3  زمینه سفید و پشت نویسی شده.

5- اصل و کپی شناسنامه عکس دار و کارت ملی دانش آموز  .

6- ارائه کارت واکسن و پرونده ی سلامت .

7- تکمیل فرم و پوشه ثبت نام هنرستان علی ( ع )

8- کپی شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر

9- برگه حضانت سرپرستی مادر ( در صورتیکه مادر سرپرستی دانش آموز را بعهده دارد )

10- گواهی پزشکی برای افرادی که بیماریهای خاص دارند .

تــــــــــــذکـــــــــــــر

  1. شناسنامه ی هنرجو جهت ثبت نام لازم است عکس دار باشد.

  2.  برای عکس دار کردن حتما از مدرسه سال قبل باید گواهی اشتغال به تحصیل دریافت نموده و به ادرات ثبت احوال جهت عکس دار نمودن مراجعه شود .

  3. تذکر: حضور اولیاء و هنرجو هنگام ثبت نام الزامی است.

هنرستان فقط در روز های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۴ صبح پاسخگو می باشد.

 

 مدارک لازم برای ثبت نام ورودی های سال  یازدهم و دوازدهم :

کارنامه سال قبل و تکمیل فرم ثبت نام ( جهت دانش آموزانی که سال قبل در همین هنرستان مشغول تحصیل بوده اند .)

دانش آموزان جدید الورود ( کلیه مدارک سال دهم + کارنامه سال قبل و تکمیل فرم ثبت نام )