اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

هنرستان فنی حرفه ای غیر دولتی علی (ع)

رشته
0
استاد مجرب
0
هنرجو فارغ التحصیل
0
ساعت آموزش در هفته
0
ثبت نام هنرستان
قبل
بعدی

رشته های هنرستان علی (ع)

زمینه های شغلی

شبکه و نرم افزار

امروزه هر فردی با داشتن بی بهره باشد به عنوان فردی بیسواد تلقی می شود ....

حسابداری

معرفی ظرفیت های شغلی و تحصیلی رشته حسابداری

نقشه کشی معماری

معرفی ظرفیت های شغلی و تحصیلی رشته نقشه کشی معماری

الکترونیک

معرفی ظرفیت های شغلی و تحصیلی رشته الکترونیک

مجتمع آموزشی هنرستان فنی حرفه ای غیر دولتی علی (ع)

لوگو هنرستان علی

هنرستان علی (ع) در سال 1386 تاسیس گردید که در چهار رشته (کامپیوتر ، حسابداری ، الکترونیک ، نقشه کشی معماری) فعالیت خود را آغاز کرده و در زمینه ای الکتروتکنیک فعالیت های زیادی داشته است .